ZHP ma nowych członków. Fot. Archiwum

ZHP ma nowych członków. Fot. Archiwum

Być harcerzem

Młoda Polonia mieszkająca w Irlandii chociaż na chwilę poczuła się, jakby była w Polsce. W Dublinie po raz pierwszy odbyła się zbiórka harcerska. Następna już w sobotę.

W Irlandii życie harcerskie Polonii kwitnie. Efektem tego są spotkania Związku Harcerstwa Polskiego  z dziećmi i młodzieżą. W trakcie pierwszego zebrania w Polskiej szkole SEN najmłodsi poznali harcerskie obyczaje, dowiedzieli się jak wygląda powitanie i musztra a także nauczyli się harcerskich przyśpiewek  i zwrotów. Powstały też pierwsze trzy drużyny. Skrzatami zajmuje się druhna Katarzyna Wezner, druh Tomasz Kostenko opiekuje się zuchami a harcerzy prowadzić będzie druh Michał Kaliski.

W przyszłości ZHP oprócz zbiórek planuje organizować obozy. Akcja ta spodobała się nie tylko w Dublinie. Pomysł przyjął się także w Waterford, Cork i Dundalk, gdzie druhny i druhowie myślą o utworzeniu jednostek ZHP poza granicami kraju.

Następna zbiórka harcerzy już w najbliższą sobotę 15 września w Polskiej Szkole SEN w Dublinie, o godzinie 14:30.

Więcej informacji pod numerem telefonu.: 085 126 1081. 
Można tez pisać na adres: info@remove-this.zhp.ie

MZ

13.09.2012 14:00 opublikowano w Tym żyje Polonia