NABÓR NA SEMESTR JESIENNY 2015/2016 !!!

Fundacja SEMPER POLONIA informuje, iż nabór stypendystów na semestr jesienny roku akademickiego 2015/2016 będzie trwał od 6 lipca do 4 września 2015 r.  
Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem Stypendialnym Fundacji (załącznik nr 1) wnioski stypendialne wraz z pozostałą dokumentacją można składać wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Stypendialnego SEMPER POLONIA:  http://stypendia.semperpolonia. pl.   
W 2015 r. stypendia Fundacji SEMPER POLONIA będą wypłacane jednorazowo za dwa semestry, tj. za semestr wiosenny 2014/2015 oraz za semestr jesienny 2015/2016. Zgodnie z tą zasadą o stypendium w semestrze jesiennym 2015/2016 mogą ubiegać się wyłącznie studenci, którzy w semestrze wiosennym 2014/2015 zarejestrowali w systemie ZESS wymagane dokumenty i otrzymali pozytywną opinię. Lista tych osób znajduje się poniżej (załącznik nr 3). 
 
Wykaz dokumentów, które należy zarejestrować w systemie ZESS w semestrze jesiennym roku akademickiego 2015/2016 znajduje się w Regulaminie Stypendialnym § II, pkt. 2.  
UWAGA!!! W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie korepetycji (załącznik nr 2) informujemy, iż dokument ten jest obowiązkowy. Studenci, którzy nie zarejestrowali dokumentu w semestrze wiosennym 2014/2015 obowiązkowo muszą uzupełnić go w systemie ZESS w semestrze jesiennym 2015/2016.  
Szczegóły dotyczące dalszej realizacji programu stypendialnego będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA.   
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z p. Dorotą Guz: dguz@semperpolonia.pl.

02.07.2015 14:42 opublikowano w Komunikaty